Rajwadu Garden Restaurant / રજવાડું ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ (Palanpur)

43

Rajwadu Garden Restaurant

Share This:

Business :: Hotel

Firm Business :: Punjabi, Chinese, South Indian, Kadhiyawadi, Gujarati.
A.C & Non A.C Restaurant, Conference Hall, Garden Party Plot, Family Hut.

Firm Address ::Beside Surmandir Theater, Abu High way, Palanpur-385001

Contact Person ::Prakash Patel, Jignesh Patel

Contact Number ::9879595295 , 9426828606

E-Mail ::rajwadupalanpur2015@gmail.com

Category ::Hotel

ફર્મનું નામ ::રજવાડું ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ

ફર્મનો વ્યવસાય ::પંજાબી, ચાઈનીઝ, સાઉથ ઇન્ડિયન, કાઠીયાવાડી, ગુજરાતી
એ.સી. & નોન એ.સી. રેસ્ટોરન્ટ, કોન્ફરન્સ હોલ, ગાર્ડન પાર્ટી પ્લોટ, ફેમેલી હટ

ફર્મનું એડ્રેસ ::સુર મંદિર થીએટર ની બાજુમાં, આબુ હાઈવે, પાલનપુર -૩૮૫૦૦૧

કોન્ટેક્ટ પર્સન ::પ્રકાશ પટેલ, જીગ્નેશ પટેલ

કોન્ટેક્ટ નંબર ::૯૮૭૯૫૯૫૨૯૫ , ૯૪૨૬૮૨૮૬૦૬

Mobile: Security Code: