Hotel Rajmahal Guest House / હોટેલ રાજમહેલ ગેસ્ટ હાઉસ (Kathlal)

32

Hotel Rajmahal Guest House

Share This:

Business :: Guest House

Firm Business :: A.C. / Non A.C. Room Available in Hotel.
Best Facilities in this Hotel For Live

Firm Address ::Beside Ashish Cinema, Opp. S.T. Stand, Kapadwanj Road, Kathlal

Contact Person ::Reception

Contact Number ::9601983154, 9724405326

E-Mail ::

Category ::Hotel

ફર્મનું નામ ::હોટેલ રાજમહેલ ગેસ્ટ હાઉસ

ફર્મનો વ્યવસાય ::એ.સી./ નોન એ.સી. રૂમ મળશે.
રહેવા માટે ઉત્તમ સગવડ મળશે.

ફર્મનું એડ્રેસ ::આશિષ સિનેમા બાજુમાં, એસ.ટી. સ્ટેન્ડ સામે, કપડવંજ રોડ, કઠલાલ

કોન્ટેક્ટ પર્સન ::રીસેપ્શન

કોન્ટેક્ટ નંબર ::૯૬૦૧૯૮૩૧૫૪, ૯૭૨૪૪૦૫૩૨૬

Mobile: Security Code: