Haresh Redio Electricals / હરેશ રેડીઓ ઈલેક્રીકલ્સ (Sidhpur)

2 3

Haresh Redio Electricals

Share This:

Business :: Retailer

Firm Business :: L.E.D., L.C.D., Freeze, Washing Machine, Microwave Oven, Home Theater, A.C., Water Purifier, Cooler, D.T.H. (All Company)

Firm Address ::G-100,101, Tirupati Market, Opp. D.C.B Bank, Sidhpur

Contact Person ::Dipak Kriplani

Contact Number ::9427040720

E-Mail ::dipak.kriplani5@gmail.com

Category ::Electricls

ફર્મનું નામ ::હરેશ રેડીઓ ઈલેક્રીકલ્સ

ફર્મનો વ્યવસાય ::એલ.ઈ.ડી., એલ.સી.ડી., વોશિંગ મશીન, મઈક્રોવેવ ઓવન, હોમ થીએટર, એ.સી., વોટર પ્યુરીફાયર, કુલર, ડી.ટી.એચ. (બધી કંપનીના)

ફર્મનું એડ્રેસ ::જી-૧૦૦,૧૦૧, તિરુપતિ માર્કેટ, ડી.સી.બી. બેંક ની સામે, સિદ્ધપુર

કોન્ટેક્ટ પર્સન ::દીપક ક્રીપ્લાની

કોન્ટેક્ટ નંબર :: ૯૪૨૭૦૪૦૭૨૦

Mobile: Security Code: