Fiza Fashion/ ફીઝા ફેશન

IMG-20141025-WA0001

ફર્મનું નામ: ફીઝા ફેશન

ફર્મનો વ્યવસાય: રીટેલર

*લેડીઝવેર,જેન્ટ્સવેર,ચિલ્ડ્રનવેર

ફર્મ કેટેગરી: ગારમેન્ટસ

ફર્મનું એડ્રેસ: ૨૦,૨૧,૨૨,૨૩,કેશવ કોમ્પ્લેક્ષ,નગરપાલિકા ની સામે,ધાનેરા  

કોન્ટેક્ટ પર્સન: જાકીર દિવાન,આરીફ દિવાન

કોન્ટેક્ટ નંબર: ૯૪૨૬૦૩૯૩૦૫(w),૯૪૨૬૮૯૫૨૮૬

Firm Name: Fiza Fashion

Firm Business: Retailer

*Ladies wear, Gents wear, Children wear

Business category: Garment

Firm Address: 20,21,22,23 Keshav Complex, Opp-Nagarpalika, Dhanera

Contact Person: Jakir Diwan,Arif Diwan

Contact Number: 9426039305(w),9426895286

Share This:

Business ::

Firm Business ::

Firm Address ::

Contact Person ::

Contact Number ::

E-Mail ::

Category ::

ફર્મનું નામ ::

ફર્મનો વ્યવસાય ::

ફર્મનું એડ્રેસ ::

કોન્ટેક્ટ પર્સન ::

કોન્ટેક્ટ નંબર ::

Mobile: Security Code: