Dhankeshvar Electricals / ધનકેશ્વર ઈલેક્ટ્રીકલ્સ (Dhanera)

Dhankeshvar Electricals

Year Establishment: 2013

Share This:

Business :: Retailer & Service

Firm Business :: Atta Maker, Fan, Press, Valona, Switch And All Type Of Electric Product

Firm Address ::Shivaji Estate, Station Road, Dhanera-385310

Contact Person ::Nareshbhai.M.Patel

Contact Number ::8154880168 , 9824257201

E-Mail ::

Category ::Electricals

ફર્મનું નામ ::ધનકેશ્વર ઈલેક્ટ્રીકલ

ફર્મનો વ્યવસાય ::ઘરઘંટી, પંખા, સ્ત્રી, વલોણા, સ્વીચ અને દરેક પ્રકારની ચીજ વસ્તુઓના વહેપારી

ફર્મનું એડ્રેસ ::શિવાજી એસ્ટેટ, સ્ટેશન રોડ,ધાનેરા-૩૮૫૩૧૦

કોન્ટેક્ટ પર્સન ::નરેશભાઈ.એમ.પટેલ

કોન્ટેક્ટ નંબર ::૮૧૫૪૮૮૦૧૬૮ , ૯૮૨૪૨૫૭૨૦૧

Mobile: Security Code: