Angel Boutique/એન્જલ બ્યુટીક

angel botique

Firm Name: Angel Boutique

Firm Business: Retailer

*Ladieswear & Kidswear

*Special- Designer Radymade Dress & Western Outfit

Business category: Garments

Firm Address: Near Sarda Saree Showroom,Chandralok Road,Deesa-385540 (B.k)

Contact Person: Hitesh Mali

Contact Number: (Mo) 9173212142 (w), (Mo) 9924745772 (w)

ફર્મનું નામ: એન્જલ બ્યુટીક

ફર્મનો વ્યવસાય: રીટેલર

*લેડીઝવેર અને કિડ્સવેર

*સ્પેશીઅલ- ડીઝાઈનર રેડીમેડ ડ્રેસ અને વેસ્ટર્ન આઉટફીટ

વ્યવસાય ની કેટેગરી: ગારમેન્ટ્સ

ફર્મનું એડ્રેસ: સારદા સાડી શોરૂમ નજીક, ચંદ્રલોક રોડ, ડીસા-૩૮૫૫૪૦, જીલ્લો: બનાસકાંઠા

કોન્ટેક્ટ પર્સન: હિતેશ માળી

કોન્ટેક્ટ નંબર: (મો) ૯૧૭૩૨૧૨૧૪૨, (મો) ૯૯૨૪૭૪૫૭૭૨

angel botique (2)

Share This:

Business ::

Firm Business ::

Firm Address ::

Contact Person ::

Contact Number ::

E-Mail ::

Category ::

ફર્મનું નામ ::

ફર્મનો વ્યવસાય ::

ફર્મનું એડ્રેસ ::

કોન્ટેક્ટ પર્સન ::

કોન્ટેક્ટ નંબર ::

Mobile: Security Code: